เกมปีนเขาฟรี

สนุกกับการปีนภูเขานี้ต้องระวังไม่ให้ตกอยู่ในที่ว่างเปล่า

ควบคุม

  • คลิกที่มือหรือเท้าที่จะย้าย

เกมทั้งหมด
เกมปีนเขาฟรี
60% รักเกมนี้