Libreng laro ng climbing

Kasayahan sa umakyat ito bundok, maging maingat na hindi mahulog sa walang laman

Control

  • : Mag-click sa kamay o paa upang ilipat

Lahat ng mga Game
Libreng-laro-ng-climbing
60% ibigin ito laro