Climbing mga laro na naghihintay ka sa kategoryang ito.
Umakyat ang mga monumento tulad ng Eiffel Tower, o lamang ng isang bundok.